Academy

Vanaf het moment dat een scheidsrechter zich bij ons aanmeldt begint de Academy. Bij de eerste zogenoemde ‘proefwedstrijd’ krijgt hij/ zij een coach toegewezen om samen de proefwedstrijd mee te fluiten. Deze coaches zijn ervaren scheidsrechters die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de nieuwe scheidsrechters zo goed mogelijk te begeleiden. Zij doen dit door tips te geven voor, tijdens en na de wedstrijden. Aan het einde van de gecoachte wedstrijden worden er evaluaties opgemaakt. De manager bepaald aan de hand van deze evaluatie of er nog een coach wedstrijd nodig is. Fluiten leer je naar ons idee namelijk het beste in de praktijk en onder goede begeleiding.

Wij hebben een creative, professionele en leuke leeromgeving gecreëerd. De combinatie van professionele begeleiding en het blijven communiceren met de coaches en gefloten teams vormen de ingrediënten van de Ik Laat Fluiten Academy. De filosofie achter de Academy is om voortdurend bezig te zijn met het perfectioneren van onze dienstverlening.