Academy

Vanaf het moment dat een scheidsrechter zich bij ons aanmeld begint de Academy. Bij de eerste zogenoemde ‘proefwedstrijd’ krijgt hij/ zij begeleiding door middel van oortjes en door samen te fluiten met een ‘coach’. Deze coaches zijn ervaren scheidsrechters die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de nieuwe scheidsrechters zo goed mogelijk te begeleiden. Zij doen dit door tips te geven voor, tijdens en na de wedstrijden. Aan het einde van de gecoachte wedstrijden worden er evaluatie formulieren ingevuld. Aan de hand van deze formulieren kunnen wij gericht de kwaliteit verbeteren en kunnen onze nieuwe scheidsrechters zichzelf zo goed mogelijk ontwikkelen. Fluiten leer je naar ons idee het beste in de praktijk en onder goede begeleiding.

Onze regiomanagers bewaken de kwaliteit en evalueren continue de prestaties van alle Ik Laat Fluiters. Verder werkt Ik Laat Fluiten met enquêtes die afgenomen worden bij de teams die wij fluiten. In deze enquêtes wordt gevraagd of er verbeter punten zijn en natuurlijk wat de sterke kanten van de betreffende scheidsrechters waren.

Wij hebben een creative, professionele en leuke leeromgeving gecreëerd. De combinatie van professionele begeleiding en het blijven communiceren met de coaches en gefloten teams vormen de ingrediënten van de Ik Laat Fluiten Academy. De filosofie achter de Academy is om voortdurend bezig te zijn met het perfectioneren van onze dienstverlening.